En Pl
Strona główna | Tablica | Hyde Park | O stronie

Interview with LaVelle Smith Jr. Wywiad z LaVellem Smithem Jr.
Author: LaVelle Smith Jr.() Autor: LaVelle Smith Jr.()
Wywiad z wieloletnim przyjacielem Michaela, tancerzem i choreografem, który brał udział we wszystkich trasach koncertowych MJ.
What is your first memory of meeting Michael Jackson and how did it all come about for you?

The first time had to be on the set of 'Smooth Criminal'. I was a dancer on 'Smooth Criminal' - the long film, and yeah. I walked on the set and he was there, and a few days had gone past. We were working and everything, and I just watched him dance and thought, ‘This guy is amazing.’ I just thought, ‘He’s doing things that are so amazing.’ I was really shocked.

How did you get chosen to be a dancer on 'Smooth Criminal'?

Well, first there was a big audition. I had just moved to Los Angeles and I think it was about a two or three-day audition. Just dancing, dancing and dancing. I had no idea if I would get it, but at the time, they didn’t even post who [the dancing] was for. They didn’t tell us the artist. They just said it’s for a video. So, I made it all the way through and got a call.

What are some memories you have with him from being on the 'Smooth Criminal' set?

Just watching him work. Watching how much of a perfectionist he was. He wanted everything to be just right. The lighting had to be right and he wanted everything to be perfect.

I remember doing something over and over and over again because he wanted it right. I think we ended up reshooting and extending that job to three months, because we had to reshoot the thing because the shot didn’t match. The smoke wasn’t on the same level, so it looked strange. He said we had to reshoot it and that’s what we did.

Michael's dancer Eddie Garcia told me that while filming 'Smooth Criminal,' Michael would constantly play older film footage to try and get everyone to understand and grasp the characters. Do you remember this?

Yeah! We watched 'Band Wagon' with Fred Astaire. Oh my gosh, one of my favorites. We would watch that just to see where 'Smooth Criminal' came from and what the vibe was as people were coming into this club. What the club was all about. The kind of people that were in the club. You know, gangsters. It was just a really great thing to do and I still do that. I try to give people some kind of reference to look at and visualize the story so they can put themselves in the right character's mindset. It really helps.

We would watch 'Band Wagon' on the set of 'Smooth Criminal' because that set became like our home. It really became like our club. We were on set 14 hours a day sometimes, so we pretty much lived there.

What was it like when you started performing on the Bad tour? What are some behind-the-scenes memories you can recall?

When we started the Bad tour, I was 21. When we did 'Smooth Criminal', I had just turned 20. (We were supposed to start a few months earlier, but then we started after Christmas).

Well I remember getting called to audition for the Bad tour and it was just 'Go to this place, pick a song you like and freestyle dance.' They put us on tape and I had no idea who else they were looking at to be a dancer, but he obviously had picked me to audition based on my dancing on 'Smooth Criminal'. Later on, he told us dancers, 'The moment I saw you guys dance, I wanted you guys to be on my tour.'

Once we auditioned, a couple of weeks went by. Then I got a call one day at my apartment. I’ll never forget it. [I lived] on Hollywood Blvd and I got a call that said, 'Michael Jackson wants you to do the Bad tour.' I think I hung up the phone because, you know, I thought it was somebody playing a prank because I told everybody, 'I have this audition.' I went through this little thing where they shot me dancing and Michael would get the credentials, and I thought somebody was playing a practical joke on me. But, they called back and said, 'No, this is not a joke. These are all the details. He wants you to be on his Bad tour.' So then, we started rehearsing for the tour at Old Hollywood Studios. But yeah, it was amazing.

What are some classic memories you have of something he did for you, or something that was really special that spoke to his character?

I remember getting our first version of the tour schedule for the Bad tour because the city I was born in, Louisville, Kentucky, was on the schedule, and I thought, 'Oh, this is gonna be great. My family gets to see the show.' They would have come anyways, but I thought, 'How nice is it that it’s going to be in Louisville, Kentucky where all of my family is.'

Well, a couple weeks later, we got a new version of the tour schedule and Louisville had been taken off, and Michael was watching my face as I was thumbing though the dates and everything, and I let out a verbal 'Aww!' Michael said, 'What?' 'Louisville, Kentucky’s not on here anymore. 'Well, a few days later, it was back on there. The schedule had been edited again and Louisville was back. I thought, 'This had to be him.,' and, 'How amazing is that?'

So when we finally came to Louisville, Kentucky, Michael gave me 52 tickets for my entire family. I was going to pay for them, but he wouldn’t let me. He wanted to personally make sure that my entire family could come and see me perform with him on the Bad tour.

You never hear anything like that. That’s an amazing story.

Yeah, it’s one of my favorite stories ‘cause you don’t believe that an artist is going to do that for just a dancer. I would say to him while backstage, 'Wow, you can hear everybody from back here with all the screaming and chanting. Oh my gosh, they love you!' He would always say, 'No, LaVelle. They love us.' I always thought, things like that. He didn’t have to say things like that, but he spoke how he felt and I always thought, 'How kind is that?' You know, he could have taken all that glory for himself, but he'd say, 'They’re here for us. They’re screaming for us.,' and I thought that is beautiful. But you know, there were so many moments like that, that I hope people hold on to. There were just so many kind things that he did for us that he just did not have to do. But, that’s who he was. You know, saying hello to my mother after he’d met her before. You know he’d always say, 'Tell your mom I say hello.,' and 'Tell your family hello.' You know, little things like that. He signed a really nice picture for my grandmother. Just little things like that. He didn’t have to do those things, but that’s who he was.

You know, I’ve talked to many people and the one consistency I hear is just how much he not only cared for them, but what he really did for them and how he went out of his way for them.

Yeah, that’s who he was. He did anything he could for anyone. He just wanted to make sure people were happy and that they were okay, and I saw this from him so many times in-person with others over the years. He wanted to make sure things were fine with everyone and really checked in with them. Just generally a good person and you knew he was coming from a great place.

He would always say, “Make sure you say hello to your mom for me.” Just really sweet, caring things.
(źródło)
Jak wspominasz pierwsze spotkanie z Michaelem Jacksonem, jak to wszystko się zaczęło?

Po raz pierwszy spotkałem go na planie filmowym do "Smooth Criminal". Byłem tancerzem w "Smooth Criminal" - długim teledysku. Był tam, kiedy zjawiłem się na planie i tak minęło kilka dni. Pracowaliśmy, a ja dokładnie obserwowałem go, jak tańczy i myślałem sobie: "Ten facet jest fantastyczny". Uważałem, że "robi coś niesamowitego". Byłem naprawdę zszokowany.

Jak zostałeś wybrany na tancerza w "Smooth Criminal"?

Najpierw odbył się wielki casting. Właśnie przeprowadziłem się do Los Angeles. Przypominam sobie, że trwał dwa lub trzy dni. Tylko taniec, taniec i taniec. Nie miałem pojęcia, czy dostanę tę pracę, ale w tamtym czasie nie poinformowali nas nawet, dla kogo przeznaczony jest [ten taniec]. Nie podali nam nazwiska artysty. Powiedzieli tylko, że to do teledysku. Tak więc, przeszedłem przez wszystkie etapy i dostałem telefon.

Jakie masz wspomnienia związane z Michaelem, z planu "Smooth Criminal"?

Właśnie obserwowanie jego pracy. Obserwowanie tego, jakim wielkim był perfekcjonistą. Chciał, żeby wszystko było idealne pod każdym względem. Oświetlenie musiało być właściwe, chciał, żeby wszystko było perfekcyjne.

Pamiętam, że robiłem coś bez końca, ponieważ chciał, żeby było wykonane bezbłędnie. Sądzę, że to ponowne kręcenie zdjęć wydłużyło tę pracę do trzech miesięcy, ponieważ musieliśmy je powtórzyć, gdyż ujęcia nie pasowały do siebie. Dym nie był na tej samej wysokości, więc wyglądało to dziwnie. Powiedział, że musimy ponownie nakręcić zdjęcia i zrobiliśmy to.

Tancerz Michaela, Eddie Garcia, powiedział mi, że podczas kręcenia "Smooth Criminal" Michael ciągle odtwarzał starszy materiał filmowy, próbując nakłonić wszystkich do zrozumienia granej postaci i wczucia się w nią. Pamiętasz to?

Tak! Oglądaliśmy "Band Wagon" z Fredem Astairem. O mój Boże, jeden z moich ulubionych. Oglądaliśmy ten film, żeby zorientować się, skąd wywodził się "Smooth Criminal" i jaka atmosfera panowała w takim klubie, gdy ludzie tam przychodzili. O co w tym klubie chodziło. Jacy ludzie bywali w klubie. Wiesz, gangsterzy. To było naprawdę coś wspaniałego i ja nadal to robię. Staram się dawać ludziom pewien punkt odniesienia do spojrzenia na historię i jej wizualizację po to, żeby mogli poczuć się mentalnie jak grana przez nich postać. To naprawdę pomaga.

Oglądaliśmy "Band Wagon" na planie "Smooth Criminal", ponieważ ten plan filmowy stał się naszym domem. Naprawdę stał się dla nas klubem. Czasami byliśmy na planie 14 godzin dziennie, więc w zasadzie tam mieszkaliśmy.

Jak to było, kiedy zacząłeś występować na trasie Bad? Jakie wspomnienia zza kulis możesz przywołać?

Kiedy zaczęliśmy Bad Tour, miałem 21 lat. Kiedy kręciliśmy "Smooth Criminal", właśnie skończyłem 20 lat. (Mieliśmy zacząć kilka miesięcy wcześniej, ale zaczęliśmy po świętach).

Pamiętam, że zostałem zaproszony na casting do trasy Bad i było to po prostu: "Idź tam, wybierz piosenkę, którą lubisz i tańcz w dowolnym stylu". Nagrywali nas na taśmę i nie miałem pojęcia, kogo jeszcze brali pod uwagę jako tancerza, ale Michael najwyraźniej wybrał mnie na castingu w oparciu o mój taniec w "Smooth Criminal". Później powiedział nam, tancerzom: "W chwili, gdy zobaczyłem chłopaki, jak tańczycie, chciałem, żebyście byli na mojej trasie".

Od castingu minęło kilka tygodni. Pewnego dnia w moim mieszkaniu zadzwonił telefon. Nigdy tego nie zapomnę. [Mieszkałem] na Hollywood Boulevard i otrzymałem telefon: "Michael Jackson chce, żebyś pojechał w trasę Bad". Przypominam sobie, że odłożyłem słuchawkę, ponieważ sądziłem, że ktoś stroi sobie żarty, bo mówiłem wszystkim: "Mam ten casting". Zaliczyłem podczas niego nagranie mojego tańca, a Michael otrzymał potwierdzenie moich kwalifikacji i pomyślałem, że ktoś faktycznie żartuje sobie ze mnie. Jednak telefon zadzwonił ponownie i powiedziano mi: "Nie, to nie jest żart. To są wszystkie bliższe dane. On chce, żebyś był na jego trasie koncertowej Bad Tour”. Zaczęliśmy więc próby do trasy w Old Hollywood Studios. Jednak tak, to było niesamowite.

Czy masz jakieś przykładowe wspomnienia czegoś, co dla ciebie zrobił, czy czegoś, co było naprawdę wyjątkowe, co mówiło o jego charakterze?

Pamiętam, jak dostałem pierwszą wersję harmonogramu trasy koncertowej Bad, ponieważ miasto, w którym się urodziłem, Louisville w stanie Kentucky, było w tym harmonogramie i pomyślałem: "Och, to będzie super. Moja rodzina przyjdzie zobaczyć koncert". I tak by na niego przyszli, ale pomyślałem: "Jak miło, że odbędzie się w Louisville, w Kentucky, gdzie mieszka cała moja rodzina".

Cóż, kilka tygodni później dostaliśmy nową wersję planu koncertów i Louisville zostało zdjęte z harmonogramu. Michael obserwował moją twarz, kiedy przeglądałem terminy i wszystkie dane i wyrzuciłem z siebie „Ojej!”. Michael na to: "Co?", a ja: "Nie ma już tu Louisville w Kentucky". Kilka dni później wróciło. Harmonogram został ponownie zredagowany i Louisville wróciło. Pomyślałem: "To musiał być on" i "Jakież to niesamowite".

Kiedy wreszcie przybyliśmy do Louisville w stanie Kentucky, Michael dał mi 52 bilety dla całej mojej rodziny. Zamierzałem za nie zapłacić, ale mi nie pozwolił. Chciał się osobiście upewnić, że cała moja rodzina może przyjść i zobaczyć, jak występuję z nim na trasie Bad.

Nigdy nie było słychać o czym takim. To niesamowita historia.

Tak, to jedna z moich ulubionych historii, bo trudno uwierzyć, że artysta zrobi to dla zwykłego tancerza. Mówiłem mu, kiedy byliśmy za kulisami: "Łał, stąd możesz słyszeć wszystkich, ich krzyki i skandowanie. O mój Boże, oni cię kochają!”, a on zawsze odpowiadał: "Nie, LaVelle. Kochają nas”. Zawsze przypominałem sobie takie rzeczy, jak ta. Nie musiał tego mówić, ale mówił, jak czuł, a ja zawsze myślałem: "Jakie to miłe". Wiesz, mógł zabierać dla siebie całą tę sławę, ale mówił: "Oni są tu dla nas. Oni krzyczą dla nas", a ja uważałem, że to jest piękne. Było bardzo dużo takich chwil, jak ta, które, mam nadzieję, ludzie zachowują w pamięci. Było tyle dobrych rzeczy, które dla nas zrobił, a których po prostu nie musiał robić. Jednak to świadczy o tym, kim był. Wiesz, pozdrawianie mojej matki po tym, jak ją wcześniej poznał. Zawsze mówił: "Powiedz mamie, że ją pozdrawiam" i "Powiedz cześć swojej rodzinie". Wiesz, takie małe rzeczy. Podpisał mi bardzo ładne zdjęcie dla mojej babci. Po prostu, takie drobne rzeczy, jak ta. Nie musiał tego robić, ale to świadczy o tym, kim był.

Wiesz, rozmawiałam z wieloma ludźmi i stale słyszę od nich właśnie to, jak bardzo się nie tylko o nich troszczył, ale także, co naprawdę dla nich robił i jak schodził dla nich z własnej drogi.

Tak, taki właśnie był. Robił dla każdego wszystko, co tylko mógł. Chciał po prostu mieć pewność, że ludzie byli szczęśliwi, że czuli się dobrze. Przez te wszystkie lata, wiele razy, ja wraz z innymi, osobiście doświadczyliśmy tego od niego. Chciał mieć pewność, że wszystko jest w porządku ze wszystkimi i naprawdę się w tym sprawdzał. Ogólnie biorąc, był dobrym człowiekiem i wiadomo było, że pochodził ze wspaniałego miejsca.

Zawsze mówił: "Upewnij mnie, że pozdrowisz swoją mamę ode mnie". Coś naprawdę miłego, troskliwego.

Autor tłumaczenia: kato


Masz uwagi do tekstu? Podoba Ci się tłumaczenie? A może zauważyłeś błąd? Napisz!


Please leave following field blank:

Komentarze

02/05/19 17:39 marjol
💖

16/08/18 06:28 AmeliaAdamska14
kocham "Smooth Criminal"

15/08/18 23:34 gość
Dziękuję bardzo za tłumaczenie :) <3

10/08/18 16:06 AmeliaAdamska14
Dzięki za tłumaczenie

10/08/18 15:52 ♥ Jolanta ♥
Takie małe gesty , niby nic,a świadczą jakim człowiekiem był Michael... wielkim jest ten,który słucha i rozumie ludzi wokół siebie... maluczkim jest ten,który tylko mówi,ja,ja,ja wszystko wiem ...... dziekuję ...kato...