En Pl
Strona główna | Tablica | Hyde Park | O stronie

Dancing the dream Wytańczyć Marzenie
Book: Dancing the Dream (1992)
Author: Michael Jackson
Zbiór Dancing the Dream (1992)
Autor Michael Jackson
Consciousness express itself through creation. This world we live in is the dance of the creator. Dancers come and go in the twinkling of an eye but the dance lives on. On many an occasion when I'm dancing, I've felt touched by something sacred. In those moments, I've felt my spirit soar and become one with everything that exists. I become the stars and the moon. I become the lover and the beloved. I become the victor and the vanquished. I become the master and the slave. I become the singer and the song. I become the knower and the known. I keep on dancing and then, it is the eternal dance of creation. The creator and creation merge into one wholeness of joy.

I keep on dancing and dancing... and dancing, untill there is only... the dance.
Świadomość wyraża się poprzez stworzenie. Świat, na którym żyjemy jest tańcem Stwórcy. Tancerze przychodzą i odchodzą w mgnieniu oka, ale taniec nie ustaje. Podczas wielu okazji, kiedy tańczę, odczuwam dotyk czegoś niebiańskiego. W tych momentach czuję, jak mój duch unosi się, by zespolić się ze wszystkim, co istnieje. Staję się gwiazdami oraz księżycem. Staję się kochany i sam zaczynam kochać. Staję się zwycięzcą oraz pokonanym. Staję się władcą, jak i niewolnikiem. Staję się śpiewakiem i pieśnią. Staję się mędrcem i nauką. Nie ustaję w tańcu i wtedy dokonuje się wieczny taniec stworzenia. Stwórca i jego dzieło scalają się ukazując satysfakcjonującą jedność.

Nieustannie tańczę i tańczę... i tańczę, dopóki pozostanie tylko... taniec.

Autor tłumaczenia: maja


Masz uwagi do tekstu? Podoba Ci się tłumaczenie? A może zauważyłeś błąd? Napisz!


Please leave following field blank: